top of page
נרות על אדן החלון

סיפור חיים. סיפורה של משפחה יהודית מרומניה, כפי שמשתקף ממונולוג כן ורגיש בו פונה המספרת לדמויות המרכזיות בחייה, איתן היא מתכתבת לאחר מותן. הסיפור משתרע לאורך ארבעה דורות, החל משלהי המאה ה 19, דרך שתי מלחמות עולם, מחנות כפיה, רדיפה קומוניסטית, עליה לישראל וחבלי הקליטה בארץ.

bottom of page