top of page
לערבב ולטעום

סיפורים, זכרונות, געגועים ומתכונים שלובים זה בזה בספר משפחה. 

מסע ארוך ורווי רגשות העובר בדרך האוכל של משפחה ייחודית אחת מסופר באמצעות דמויות אהובות ומשמעותיות בתחנות חייה של אם המשפחה.

שמונה פרקים של שולחנות ערוכים המוקדשים לדמויות ולחגים המרכזיים לאורך ההיסטוריה המשפחתית העשירה.

bottom of page