top of page
Family Tales - יהלומים ושושנים

סיפור משפחה ירושלמית שורשית שצמחה מתוך שני שבטים מפוארים שהגיעו לישראל אי שם בתחילת המאה ה-19. שילוב מרתק בין מזרח למערב. הספר נכתב כמתנת נישואין לבת משפחה המתגוררת מעבר לים במטרה לשמר את המורשת המשותפת, למרות המרחק, ולהדק את הקשר בין שני העולמות. כפי שהיטיבה לתאר: " זו מתנת נישואין יקרת ערך לשתי משפחות שעומדות להתאחד. המתנה המרגשת ביותר שקיבלתי."
הספר המקורי נכתב באנגלית, ובמהדורה מאוחרת בתוספת עברית.

bottom of page