top of page
בשם האהבה

סיכום אמצע החיים של אשה שגדלה בעולם שנעלם, בגרה ועלתה לישראל, עולם שונה בו הרגישה קצת מוזרה ולא שייכת. בשבילה זה היה הבית האמיתי. המעבר היה קשה. אבל היא לא ויתרה והצליחה להתרומם ממעמד של פליטה גלותית, עם מבטא מצחיק, להתפתח אישית ומקצועית, להקים משפחה, להגשים חלומות ולחיות את החיים במלואם. עבורה, החיים בעיצומם והרבה עוד לפניה.

bottom of page