top of page
בגוף ראשון

סיפור משפחה דרך עיניה של אישה מיוחדת המשתפת את משפחתה בקורותיה בגילוי לב נדיר וישיר. כבר מהמפגש הראשון ניכר היה שמדובר במשפחה מגובשת ומעורבת מאוד זה בחיי זה והכל כבר סופר. חיפשנו זווית חדשה לחדש ולספר את המוכר בצורה מעניינת. האתגר היה גדול. במהלך החיפוש גילינו במקרה תכתובת ענפה של פתקים ומכתבים בין בני הזוג מאז היכרותם ולאורך חייהם המשותפים ובתוכם מקופל סיפור אהבה גדול שעמד במשברים ובקשיים בדרך.

באישורה של המספרת בחרנו להשתמש בהתכתבות כציר מרכזי לתיאור חיי המשפחה ולהנכחת עוצמתו של אב המשפחה שהלך לעולמו. בתום הכתיבה בניה הבוגרים של המספרת הופתעו לגלות שגם הם לא ידעו הכול על ההורים.

כפי שכתב אחד מהם: "ישנם בספר מגוון רחב של אירועים, רגישויות ושפע של סימני שאלה שלא הייתי מודע להם ועדיין מרתקים אותי."
הספר הוזמן על ידי בניה לרגל יום הולדתה השמונים של אימם. הוא נכרך בשתי מהדורות: האחת בכריכת בד מהודרת וארוזה בתוך שרוול והשנייה בכריכה קשה מודפסת.

bottom of page