top of page
אמא שלי

ספר זיכרונות. שיח נוגע ללב באמצעות מכתבים שכתבה בת לאמה לאחר מותה, משרטט צדדים חדשים בדמותה של האם ומתאר את גודל אישיותה המהווה מורשת לדורות הבאים של משפחת עולים ענפה.

במשך שנים אספה וליקטה כל פרט מידע הקשורים למשפחה ורקמה אותם לכדי תמונה שלמה שאינה ניתנת להפרדה מדמותה המשפיעה של האם אשר עיצבה כל אחד מהם ואת כולם ביחד. ההתרחשויות המתוארות בספר מסופרים מנקודת מבטה האישית. הבחירה לכתוב אותו בגוף ראשון כשיח רצוף ובלתי נגמר בינה לבין האם מבטאת את תחושותיה "כי כל עוד נשמה באפי אמא איתי." המספרת הזמינה בני משפחה נוספים לכתוב מכתבים לאימם והם שולבו בסוף הספר ומעניקים נקודות מבט נוספות.

bottom of page