top of page

יום העצמאות 75


מגילת העצמאות, ספר משפחה, סיפור חיים, ביוגרפיה, נונה

ישראל תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין: תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות: תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות.

נונה מאחלים יום עצמאות מכיל ומאחד.


Comentarios


bottom of page